MENU

Příklad úspěšné spolupráce v rámci programu SIC PLATINN – firma AVAPS

V loňském roce zahájilo Středočeské inovační centrum (SIC) první koučinkové aktivity v programu SIC PLATINN. Mezi prvními byl i projekt ve firmě AVAPS.

Cílem programu SIC PLATINN je pomoc malým a středním podnikům odhalit skryté inovační příležitosti a navrhovat změny, které povedou k růstu firmy a rozvoji regionu. Díky PLATINNu se Středočeský kraj zařadil mezi další české i evropské regiony, které systematicky vytvářejí dlouhodobá strategická partnerství mezi firmami, experty z řad zkušených podnikatelů a inovačními centry jako je SIC.

„Od spuštění programu v dubnu 2019 jsme již podpořili 18 firem, z toho 4 firmy pokračují již ve druhé intenzivnější fázi programu. Mezi nimi i AVAPS, která je příkladem expandující rodinné firmy. Program využili k tomu, aby úspěšně předali řízení firmy z otce na syna. To se i díky spolupráci s expertem Milanem Pařilem daří. Povedlo se nenarušit tímto procesem fungování firmy a připravit management na nový způsob řízení a další rozvoj společnosti,“ říká Pavel Jovanovič, business development manažer SIC a dodává: “Program PLATINN je kladně hodnocen majiteli podpořených firem, což dokazuje i to, že většina z nich chce pokračovat ve spolupráci s expertem i v 2. fázi programu. Rozrůstá se i regionální síť expertů, kteří chtějí v PLATINNu předávat své zkušenosti dalším firmám. Jsem rád, že se daří kolem firem a expertů vytvářet regionální podnikatelskou komunitu, která podporuje sdílení zkušeností a tím posiluje odolnost a konkurenceschopnost firem v nelehké době plné změn a nových výzev.”

PLATINN vznikl v roce 2002 ve Švýcarsku a za více než 10 let jeho existence bylo podpořeno kolem 2000 firem. Metoda byla poté zahrnuta i do programů Evropské Komise (Horizont 2020) a posléze i do Jihomoravského kraje. Skrze JIC, koordinátora rozšiřování sítě programu do dalších krajů ČR, se program v roce 2018 dostal do Libereckého, Ústeckého a Zlínského regionu. Letos byl rozšířen také do Moravskoslezského a Olomouckého kraje.www.s-ic.cz/cs/projekty/sic-platinn/