MENU

Pozvánka na seminář – Digitalizace nejnovějších poznatků vědy pro potřeby vzdělávání

Přijměte pozvání SIC na Diskusní seminář v rámci inovační platformy pro vzdělávání

Kdy: středa 25. 4. 2018, 9:30 – 13:30 hodin
Kde: Středočeské inovační centrum, Pražská 636, Dolní Břežany

Komu je určeno: pracovníkům výzkumných organizací a vysokých škol, firmám, které se zabývají digitalizací obsahů, ředitelům a učitelům středních i základních škol

Kontakt: Barbara Svojanovská, 775 742 431,

REGISTRACE NA SEMINÁŘ

 Program
9:30 Registrace  
10:00

Úvodní slovo a krátké představení role SIC v oblasti vzdělávání
Rut Bízková, Středočeské inovační centrum

10:15  Úvod do problematiky digitalizace obsahu vzdělávání
Ing. Ivan Pilný, zmocněnec pro digitální vzdělávání, MŠMT
10:35 Kritéria kvality digitálních vzdělávacích zdrojů podpořených z veřejných rozpočtů
PhDr. Ondřej Neumajer Ph.D., MŠMT, Mgr. Daniela Růžičková, NÚV
10:50 DigiKoalice –  česká národní koalice pro digitální pracovní místa – aktuální informace
Mgr. Petr Naske, Mgr. Jiří Nosek, DigiKoalice
11:10 DISKUSNÍ FÓRUM
11:40 Coffee break
11:55 CORINTH – interaktivní vzdělávání. Corinth pomáhá tam, kde představivost nestačí
Luděk Altmann, Corinth
12:10 Digitální vzdělávací obsah pro MŠ, ZŠ a SŠ: pilíře digitálního vzdělávání, nástroje pro učitele, blended learning, moderní technologie ve výuce
Richard Valenta, Edulogy
12:25 Využití digitálních technologií v praktické výuce aneb jak to funguje u nás
Ing. Radko Sáblík, Smíchovská střední průmyslová škola
12:40 Ukázka sdílení digitálního obsahu mezi podniky a školami
Jiří Stich, ATOS
12:55 – 13:30 DISKUSNÍ FÓRUM