MENU

Pozvánka na 10. jednání správní rady SIC

Předseda správní rady Středočeského inovačního centra svolává 10. jednání správní rady, které se bude konat dne 26. 11. 2020 od 15:00 hod. na adrese Zborovská 81/11, 150 21, Praha 5, zasedací místnost: SIC 1015.

Program jednání:

  • zahájení jednání, schválení programu jednání,
  • volba předsedy správní rady spolku, 
  • informace o změně v osobě statutárního ředitele spolku, projednání organizace výběrového řízení na funkci nového statutárního ředitele spolku, 
  • různé, závěr.

Svou účast na jednání prosím potvrďte Ing. Radovanu Vaštylovi na e-mail: .

S úctou

JUDr. Robert Bezděk, CSc.

předseda správní rady