data-srcset
MENU

Využijte Operační program Zaměstnanost ke spolupráci s výzkumnou institucí

Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT (UCEEB) se sídlem v Buštěhradě nabízí středočeským obcím odborné služby. Obce mohou tyto služby uplatnit v Operačním programu Zaměstnanost, Výzvy 109 (termín uzávěrky 16. 6. 2020).

Co konkrétně nabízí výzva obcím :

a) optimalizovat procesy a postupy ve veřejné správě zejména prostřednictvím posílení strategického řízení organizací, zvýšení kvality jejich fungování a snížení administrativní zátěže, 

b) profesionalizovat veřejnou správu zejména prostřednictvím zvyšování znalostí a dovedností jejích pracovníků, rozvoje politik a strategií v oblasti lidských zdrojů a implementace služebního zákona.

ČVUT UCEEB je multidisciplinární výzkumné centrum se zaměřením na urbanismus, stavitelství, lokální energetiku, internet věcí a nanotechnologie. Centrum nabízí nezávislé specializované služby vědy a výzkumu směrem k obcím v těchto oblastech:

 • Podpora rekonstrukcí a výstavby veřejných budov
  • mapování potřeb v obci, definice funkčních požadavků na budovu, zapojení cílových skupin, návrh technologického řešení, spolupráce se zpracovatelem projektové dokumentace, kontrola kvality a podpora optimalizace provozu.
 • Konzultace v oblasti rozvoje veřejných prostranství
  • zhodnocení potenciálu rozvoje prostranství a nezávislá koncepční podpora přípravy investičních projektů do veřejných prostranství, včetně formulace funkčních požadavků pro zadání architektonické nebo urbanistické soutěže; Potenciál prostranství se může specificky zaměřit na opatření pro zadržování vody ve městě. Součástí je zapojení zainteresovaných skupin a veřejnosti.
 • Zpracování podkladů a konzultace v oblasti obecních strategií
  • analýza systému řízení obce s ohledem na zavádění technologických a organizačních inovací (Smart City), návrhy opatření ve vybraných technologických oblastech a cílené konzultace pro zvýšení kompetencí zaměstnanců úřadu.
 • Návrh pilotních projektů v oblasti technologií a služeb
  • Pro obce, které mají ambici testovat a dále rozvíjet specifické technologie či služby, ČVUT UCEEB poskytuje tzv. participativní design, kdy je spolu s uživateli definován pilotní projekt v určeném měřítku. Na základě nezávislého vyhodnocení projektu se obec rozhodne o rozšíření technologie nebo služby.

V případě zájmu o spolupráci prosím kontaktujte Michala Kuzmiče, koordinátora pro spolupráci s průmyslem a městy (e: , m: +420 773 070 447).  Případně navštivte webové stránky www.esfcr.cz/vyzva-109-opz .

Zdroj: UCEEB