O SIC

 data-srcset
MENU
 data-srcset

Co děláme?

Podporujeme výzkum, vývoj a inovace na území Středočeského kraje. Utváříme partnerství a navazujeme novou spolupráci mezi firmami a akademickou sférou. Přispíváme k růstu a rozvoji zejména malých a středních inovačních firem a posilujeme konkurenceschopnost středočeského regionu v rámci české i globální ekonomiky. V oblasti vzdělávání se zaměřujeme zejména na práci s nadanými studenty technických a přírodních věd.

Naše vize

Středočeský kraj je místo dobré pro život v 21. století, se stejnou úrovní kvality života v metropolitní oblasti Prahy i v ostatních částech regionu; SIC je lídrem ve vytváření podpůrné („měkké“, „poradenské“) infrastruktury vedoucí k tomuto cíli.

Naše mise

Jako infrastruktura podporovaná z veřejných zdrojů bude SIC zajišťovat služby pro růst podnikavosti a podnikání zejména v oborech založených na znalostech, tj. s vysokou přidanou hodnotou, podporovat spolupráci výzkumných organizací a firem, výzkumných organizací a veřejného sektoru, a přispívat k rozvoji obcí.

Rádi Vám odpovíme na Vaše dotazy

Naši zakladatelé a členové