Vedení organizace

 data-srcset
MENU

Statutární orgán Středočeského inovačního centra

Pavel Jovanovič – Statutární ředitel

Správní rada Středočeského inovačního centra

Jakub Rejzek – Člen správní rady
Ing. Libor Beránek, PhD. – Člen správní rady
RNDr. Michael Prouza, Ph.D. – Člen správní rady
Prof. MUDr. Pavel Martásek, CSc. – Člen správní rady