Platinn-Reference

 data-srcset
MENU

NEOFYT

NEOFYT – Petr Behenský, majitel:

„Společně s vysoce kvalifikovaným konzultantem jsme dokázali již v úvodní fázi spolupráce, plně hrazenou z prostředků administrovaných SIC, provést oponenturu a návrhy opatření souvisejících s právě nastavovanou střednědobou strategií rozvoje firmy. Při spolupráci jsme dokázali efektivně analyzovat vstupní informace o naší společnosti a to i  z pohledu praktických zkušeností konzultanta- což bylo nenahraditelné.Oceňuji vynikající přípravu tohoto programu ze strany SIC, a to vynikající výběr konzultanta, bezchybnou kooperaci v průběhu programu a prakticky zanedbatelnou míru zatěžující administrativy.“