Covid-19

MENU

Kraj v zásobování ochrannými pomůckami dělá maximum a v koronavirové krizi obstál

Středočeský kraj zásobuje ochrannými pomůckami primárně oblastní nemocnice, zařízení sociálních služeb, školská zařízení, ale i lékaře, veterináře nebo pracovníky pohřebních služeb, bez ohledu, zda jde o „krajská“ zařízení nebo ta, která patří městům nebo soukromým subjektům. V rámci možností pomáhal i přímo městům a obcím, kde to situace vyžadovala. A to i přesto, že podle krizového zákona i zákona o obcích je ochrana obyvatel odpovědností jednotlivých radnic. „Máme z obcí, měst i od občanů Středočeského kraje většinou pozitivní odezvu,“ uvedla hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová a upřesnila, že kraj zásobuje ochrannými prostředky 4500 organizací, v nichž pracuje přes 50 tisíc zaměstnanců. Navíc se chová zodpovědně a předzásobuje se ochrannými prostředky pro případné šíření druhé vlny koronavirové nákazy. 

Kraj nakoupil a rozdistribuoval z vlastního rozpočtu ochranné pomůcky za bezmála 60 milionů korun, za další desítky milionů korun je má nasmlouvané. Další pomůcky distribuoval z dodávek zajištěných ministerstvem vnitra a ministerstvem zdravotnictví. Těmito pomůckami zásoboval především pět oblastních nemocnic, 59 příspěvkových organizací sociálních služeb a síť sociálních služeb s 10 tisíci klienty, organizace z oblasti školství a další zařízení zabezpečující služby občanům. Nad tento rámec distribuoval OOP nejen pro soukromé praktické lékaře a zařízení speciální péče, ale například i pro zaměstnance pohřebních služeb nebo čističek odpadních vod. Prioritně tedy zásoboval všechny, kteří jsou v první linii v boji s nákazou a zamezením jejího šíření.

„Kraj nečekal na pomoc od státu a s předstihem zajišťoval ochranné pomůcky také svými silami. Mnohá města a obce, které se chovaly odpovědně ke svým občanům, činily totéž. Za to jim patří dík,“ vyzdvihuje Jaroslava Pokorná Jermanová. „Do zařízení ve městech a  obcích jsme dodali desítky tisíc ochranných prostředků, které užívají obyvatelé měst, ať už jako zaměstnanci nebo klienti, respektive pacienti sociálních a lékařských zařízení,“ dodává. Nešlo přitom jen o krajská zařízení, ale například i o městské a soukromé nemocnice, zařízení sociální péče, hospice, školní zařízení, čistírny odpadních vod, zaměstnance podniků vodovodů a kanalizací, léčeben dlouhodobě nemocných, pohřebních služeb, veterinárních ordinací, praktické i odborné lékaře. 

Ilustrační obrázek. Zdroj: Pixabay.com

O tom, že kraj obstál, svědčí i řada děkovných dopisů od jednotlivých organizací. Například ředitelka hospice v Kolíně Dagmar Ruferová uvádí: „Ráda bych vám alespoň touto cestou poděkovala za profesionální pomoc a péči kolegů z odboru sociálních věcí  v těžkých časech nouzového stavu. V době zvýšených nároků a kapacit zdravotní a sociální péče občanům. Oceňuji podporu a pravidelné informování a zprostředkování důležitých informací – vládního nařízení, krizové linky středočeského kraje, linky kolegiální podpory pro zdravotníky, atd. Pro nás zásadní – nastavení režimu pravidelných dodávek ochranných prostředků a materiálu, dle potřeb personálu. Jsme dostatečně zásobeni. Děkujeme, že naše komplexní služby domácího hospice v kolínském regionu mohou být poskytovány bez omezení, že  díky vám můžeme chránit lékaře, zdravotníky i sociální pracovníky.“ Většina dalších zpětných vazeb je pozitivní. „Podobných dopisů nám přišly v době krize desítky. Pomůcek se nám podařilo zajistit dostatečné množství, o čemž svědčí i fakt, že mnohé nám na skladě zůstávají nevyzvednuty, a to i přesto, že jejich adresáti byli opakovaně vyzváni, aby si je převzali,“ dodává Jaroslava Pokorná Jermanová.

Konkrétní příklady dodávek ochranných prostředků do zařízení ve vybraných středočeských městech najdete v tabulce níže:

Pozn.: * další významná pomoc byla do Mnichovic distribuovaná z kraje prostřednictvím nadřízené obce s rozšířenou působností – tedy z Říčan (do ORP Říčany směřovalo například dalších 2950 litrů desinfekce, 7100 roušek nebo 940 respirátorů).

Zdroj: Kr-stredocesky.cz