MENU

Jak si vede ekonomika Středočeského kraje? Nahlédněte do nového SIC Atlasu

Středočeský kraj (SČK) dlouhodobě patří k ekonomicky nejvyspělejším regionům Česka. Jak ale jeho ekonomická úroveň vypadá vůči ostatním zemím Evropské unie? Jak atraktivní je středočeský region pro zahraniční firmy? A jak vysoká je v něm míra investic? Nabízíme ochutnávku z našeho nového Atlasu inovačního prostředí SČK.

HDP v regionech NUTS 2 v roce 2020 ‒ standardy kupní síly na obyvatele (v %)

Tempo růstu středočeské ekonomiky je dlouhodobě vyšší, než je národní i evropský průměr. Ekonomický růst dosahuje řádově vyšších hodnot než růst v evropské sedmadvacítce (EU27) a je dlouhodobě vyšší než ekonomický růst Německa. Ačkoli se ekonomická výkonnost Česka jako celku od roku 2008 přibližuje k průměrné ekonomické výkonnosti EU27 výrazně pomaleji než v předchozím období, ekonomická úroveň ve SČK od roku 2008 setrvale rostla, kromě krizových let (2009 a 2012–13). Z hlediska HDP na obyvatele dosahuje ekonomická prosperita ve Středočeském kraji 83 % procent průměru zemí Evropské unie.

Zahraniční firmy hrají ve středočeské ekonomice důležitou roli – v současnosti tvoří téměř 75 % výkonů a 50 % pracovních míst v podnikatelském segmentu. Důvodem pro tak silný příliv firem ze zahraničí byla především geografická poloha kraje v srdci Česka i Evropy a výrazný cenový rozdíl mezi západní a východní částí Evropy. Tyto faktory zvýšily atraktivitu kraje pro zahraniční firmy v souvislosti s postupnou integrací ČR do EU a společným evropským trhem. Příliv firem byl v minulosti hlavním faktorem úspěšné transformace a modernizace ekonomiky a umožnil nastartovat rychlý

hospodářský růst již v období let 2002–2008. V první fázi se jednalo především o ty zahraniční firmy, jejichž konkurenceschopnost byla založena na nízké ceně vstupů. Postupně se zde však začaly rozvíjet i sofistikovanější aktivity s vyšší přidanou hodnotou jako je výzkum a vývoj. Napomohla tomu zejména vysoce kvalifikovaná a vzdělaná pracovní síla i dlouhá tradice průmyslové výroby v regionu. V neposlední řadě sehrává roli i geografická poloha a blízkost nejvyspělejších regionů EU.

Investiční aktivita je ve Středočeském kraji v poslední dekádě nejvyšší ze všech regionů Česka. V posledních letech, a to včetně prvního „koronavirového“ roku 2020, navíc investiční aktivita v kraji významně narostla a oproti průměrné hodnotě Česka je vyšší o téměř deset procentních bodů. Z jedné třetiny se investice v SČK lokalizovaly ve zpracovatelském průmyslu.