šipka
Více informací
SIC Banner

RI2 Integrate

RI2 Integrate
Embeddedness of high quality research infrastructures in the Danube Region (Usazení vysoce kvalitních výzkumných infrastruktur v Podunají)

Akronym:                           RI2integrate

Číslo projektu:                  DTP1-1-184-1.1

Doba realizace:                od 1. 1. 2017 do 30. 9. 2019

Celkový rozpočet:           1,9 mil. eur

Spolufinancování:           Evropský fond regionálního rozvoje (1,66 mil. eur)

Cílem projektu je využití výhod již existujících excelentních projektů EU v oblasti výzkumu a vývoje. Spojovacím prvkem mezi regiony Podunají je nová výzkumná infrastruktura financovaná z dotací EU přesahujících 850 mil. eur, a to vysoce výkonné lasery ELI, postupně instalované v České republice, Maďarsku a Rumunsku. Podnětem k realizaci projektu RI2integrate byla analýza již realizovaných investičních projektů v regionech širšího Podunají, na základě které se ukázal nedostatek spolupráce mezi výzkumnými institucemi a malými a středními podniky. Byl tedy zahájen projekt, jehož cílem je využít výhod existujících projektů excelentních výzkumných infrastruktur EU pro ekonomický rozvoj, a to jejich lepším zapojením do regionálních systémů na základě nově vyvinutých inovativních nástrojů. Z uvedených důvodů je projekt zaměřen na stávající projekty ELI, které tvoří novou výzkumnou infrastrukturu celoevropského i celosvětového významu.

Odkaz na stránky projektu: http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/ri2integrate

Projektoví partneři:

1.

ELI-HU Nonprofit Kft.

Maďarsko

2.

Közép-dunántúli Regionális Innovációs Ügynökség Nonprofit Kft.

Maďarsko

3.

Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica si Inginerie Nucleara Horia Hulubei

Rumunsko

4.

ELI Beamlines

Česká republika

5.

FH JOANNEUM Gesellschaft mbH

Rakousko

6.

INOVAcija Zadar

Chorvatsko

7.

Univerza v Mariboru

Slovinsko

8.

Magurele High Tech Cluster

Rumunsko

9.

Středočeské inovační centrum

Česká republika

10.

Razvojna agencija Srbije

Srbsko

 

 

 

Manažer projektu:

Vedran Bostandžić, bostandzic@s-ic.cz, +420 246 083 195, +420 601 214 429

Leader Partner:

David Bereczkei, RI2integrate Project Coordinator, ELI-HU Nonprofit Ltd., Dugonics tér 13, 6720 Szeged, Hungary –  david.bereczkei@eli-alps.hu, +36 1 336 0542

+420 246 083 190  |  info@s-ic.cz