šipka
Více informací
SIC Banner

KETGATE

KETGATE
Název projektu: Central European SME Gateway to Key-enabling Technology Infrastructures – Sparking a new Transnational KET Innovation Ecosystem (Brána do infrastruktury klíčových umožňujících technologií pro MSP ve Střední Evropě – impuls pro nový nadregionální inovační ekosystém)
Akronym: KETGATE
Číslo projektu: CE1188
Doba realizace:    od 1. 7. 2017 do 31. 8. 2020
Celkový rozpočet: 2,02 mil. eur
Spolufinancování: Evropský fond regionálního rozvoje (1,66 mil. eur)

Klíčové umožňující technologie (z angl. Key Enabling Technologies, KET) jsou hybnou silou inovací a důležitým impulsem pro inteligentní a udržitelný hospodářský růst v Evropě, který zajistí budoucí životaschopnost naší společnosti. Existují však velké rozdíly v přístupu malých a středních podniků ke KET v Evropě.

Projekt KETGATE spojuje organizace podporující firmy a výzkumné organizace, které pomáhají malým a středním podnikům získat přístup k technologiím v oblasti pokročilých materiálů, fotoniky a mikro a nano-elektronice v dopravě, zdravotnictví a potravinářství.

Za tímto účelem bude u 8 partnerů společně s 19 asociovanými partnery (za ČR Středočeské inovační centrum a Fyzikální ústav Akademie věd ČR) vybudována síť inteligentních přístupových bodů ke KET na úrovni výzkumných center v celé Střední Evropě, která bude poskytovat poradenství malým a středním podnikům v oblasti aplikací KET. V pilotních projektech nabízejí společně vyvinuté modely služeb vybraným společnostem konkrétní uplatnění KET prostřednictvím přeshraniční spolupráce. Celkově bude síť inteligentních přístupových bodů podporovat alespoň 90 malých a středních podniků ze středoevropských regionů, jakož i alespoň 15 mezinárodních pilotních dohod o spolupráci.

Kromě toho budou uzavřeny smluvní závazky s 20 dalšími organizacemi, které rozšiřují a posilují síť. Projekt tedy nejen přispěje ke konkurenceschopnosti malých a středních podniků ve střední Evropě, ale také vytvoří významné změny pro celý region podporou regionálních strategií inteligentní specializace (RIS3).

Webová stránka projektu: http://www.interreg-central.eu/Content.Node/KETGATE.html

Projektoví partneři:

  1. Steinbeis-Europa-Zentrum der Steinbeis Innovation sGmbH (Německo)
  2. Veneto Innovazione (Itálie)
  3. Institute of Logistics and Production Engineering, Bay Zoltán Nonprofit Ltd. (Maďarsko)
  4. Jožef Stefan Institute (Slovinsko)
  5. Národní klastrová asociace (Česká republika)
  6. Górnośląska Agencja Przekształceń Przedsiębiorstw S.A. (Polsko)
  7. Tera Tehnopolis d.o.o. (Chorvatsko)
  8. Wirtschaftsagentur GmbH Biz-up (Rakousko)
+420 246 083 190  |  info@s-ic.cz