Cirkulární ekonomika

 data-srcset
MENU

Cílovou skupina platformy jsou výzkumný sektor, státní správa a samospráva. Jejím účelem je hledání způsobů modernizaci středočeského regionu v podobě nasazení inovativních technologií a služeb (např. zpracování odpadů do podoby zdroje či rozvoj cirkulárních kaváren atd.).

Inovační platforma cirkulární ekonomika v sobě spojuje cíle mezinárodního projektu Color Circle (Interreg Europe) a Smart Akcelerátor II (Operační program Výzkum, vývoje a vzdělávání). Usiluje o spolupráci veřejných institucí z různých sektorů nad tématem cirkulární ekonomiky.

Jak na to?

SIC včetně partnerů ustavil expertní skupinu pro řešení cirkulární ekonomiky v kraji. SIC spolu s partnerskými institucemi (Středočeský kraj, CYRKL s.r.o., INCIEN a dalšími) organizuje semestrální workshopy a webináře, kde se aktuálně usiluje a vytipování prioritních sektorů, čemuž bude předcházet zpracování analýzy materiálových toků. Následně bude možné zpracovat akční plán a vytipovat pilotní projekty

Jak se zapojit?

  • Angažujete se v oblasti cirkulární ekonomiky a rozvoji?

Kontaktujte nás pro:

  • Představení Vašich iniciativ, projektu a úspěchů v oblastech cirkulární ekonomiky
  • Zúčastněte se pracovní skupiny sdružující další angažované a zainteresované místní aktéry
  • Zúčastněte se mezinárodních setkání s našimi evropskými partnery

Pokud Vás některá z otázek výše zajímá, nebo jste již v této oblasti ve Vší instituci pokročili, neváhejte se na nás obrátit.

Více o projektu Color Circle

Více o projektu Smart Akcelerátor II