Brain 4 Industry

MENU

New technologies for tomorrow´s industry

Rychlý vývoj digitálních technologií vytváří bariéry malým a středním podnikům v jejich přijetí a integraci do procesů. B4I byl vytvořen jako podpůrný nástroj pro posílení konkurenceschopnosti firem skrze jejich digitální transformaci, zavádění nových technologií a umělé inteligence do obchodních nebo výrobních procesů. Služby B4I jsou orientovány především na malé a střední podniky. Klientům poskytuje institucionální, znalostní a infrastrukturní podporu. Vše na jednom místě.

Vize

B4I pomáhá firmám maximálně využívat výhod a možností digitálních technologií a umělé inteligence. Díky zkušeným expertům z businessu a službám špičkových výzkumných center zvyšuje konkurenceschopnost malých a středních podniků i ČR. Praktické zkušenosti členů B4I jsou největším přínosem potenciálních klientů.

Mise

B4I je podpůrná a otevřená platforma pro průmyslové inovace a pokročilé výrobní technologie. B4I umí řešit výzvy a problémy v konvenční produkci. Poskytuje komplexní nabídku služeb odpovídající skutečným potřebám průmyslu. Nabízí možnost otestovat si nové technologie a vybrat tu nejlepší pro daný podnik. B4I nabízí poradenství a vzdělávání v rámci konceptu Průmysl 4.0

Technologie a služby B4I

Automobilový průmysl, strojírenství, letecká a kosmická technika, obranný průmysl, biomedicínské aplikace. Stěžejní průmyslové oblasti, které vytvářejí dlouhodobou potřebu na nová technologická řešení. Ta vznikají především díky efektivní spolupráci vědy a průmyslu.

  • Aditivní technologie
  • Lasery a optika
  • Plazmatické technologie
  • Materiály, povlaky a povrchové úpravy

 

Kompletní přehled služeb a technologií naleznete na www.brain4industry.cz