INO:EX

 data-srcset
MENU

Program je určen pro ambiciózní malé a střední podniky se sídlem nebo provozovnou s nadpolovičním počtem všech zaměstnanců ve Středočeském kraji, které mají inovativní produkt nebo službu vhodnou k uplatnění i na zahraničních trzích.
Detailní podmínky o způsobilých žadatelích jsou uvedeny na webu SIC v rámci programu INO:EX

Celková výše podpory v projektu INO:EX je 12,6 mil. Kč. Program je otevřen do vyčerpání prostředků, nejpozději však do 2/2022.

INO neboli “Inovuj produkt”

V něm můžete získat podporu na aktivity spojené s inovací stávajícího produktu nebo vývoj nového produktu, který řeší potřebu zákazníka a má potenciál být ekonomicky životaschopný.
Výše podpory: 50 až 500 tis. Kč (v případě vývoje služby/software nejvýše 250 tis. Kč)

EX neboli “Expanduj na trh”

Zde můžete získat podporu na (a) vstup s produktem na trh a ověření, (b) pomoc se vstupem nebo expanzí na trh pro celou firmu.
Výše podpory: až 200 tis. Kč, přičemž minimální výše dotace na jeden projekt je 50 tis. Kč.
Míra podpory je v každém případě nejvýše 50 %.

Jak na to? S námi je to jednoduché, nebojte.

  • musíte mít představu o svém záměru a doporučujeme ji předem s námi konzultovat, rádi pomůžeme
  • vyplníte elektronickou přihlášku, jejímž obsahem jsou vstupní informace o firmě a projektu včetně povinných příloh (čestné prohlášení a rozpočet)
  • následně budete projekt osobně prezentovat hodnotící komisi

Jak být úspěšný v žádosti?

  • splnit všechna kritéria v průběhu procesu formálního a věcného hodnocení
  • pak už jen podepíšete smlouvu

……. a můžete realizovat svůj projekt

Klíčové jsou pro nás výstupy projektu a dosažení přínosu pro firmy. Po celou dobu jsme v tom s vámi.

S kým můžete spolupracovat?

Ke spolupráci na projektu můžete přizvat Vámi vybraného dodavatele služeb nebo si můžete vybrat z naší Kreativní galerie, kde najdete tipy na specialisty z různých oborů – níže několik odkazů na SICem ověřené kreativce.

Průmyslový a produktový design
Marketingové aktivity

Potřebujete více informací či odbornou konzultaci? Nechte nám vzkaz a my se vám obratem ozveme.

    Finanční prostředky účelově poskytl Středočeský kraj.