Historie

MENU

Zajišťujeme služby pro růst podnikání, podporujeme spolupráci výzkumných organizací a firem, výzkumných organizací a veřejného sektoru a přispíváme k rozvoji obcí a měst ve Středočeském kraji.

Září 2019

Zahájení projektu Smart akcelerátor II

Květen 2019

Založení Aliance pro vodu ve Středočeském kraji a uspořádání konference: Zásobování pitnou vodou v kontextu (nejen) klimatických změn.

Květen 2019

Středočeský kraj se oficiálně přihlásil k implementaci Inovační strategie ČR „Country for the Future“.

Duben 2019

2. výzva Středočeských kreativních voucherů Spuštění programu SIC PLATINN.

březen 2019

3. výzva na Středočeské inovační vouchery.

Únor 2019

Uzavření partnerství s portálem researchjobs.cz.

Leden 2019

První akce „SIC v regionu“ v Mníšku pod Brdy.

Listopad 2018

První vydání publikace Příběhy Středočeského kraje – Výzkum a vývoj.

Říjen 2018

Novým ředitelem SIC se stává Vilém Růžička.

Červen 2018

Spuštění interaktivního mapového portálu Středočeského kraje.

Červen 2018

SIC mění adresu a stěhuje se do budovy Krajského úřadu Středočeského kraje ve Zborovské ulici.

Červen 2018

Vyhlášení 1. výzvy Středočeských Kreativních voucherů.

Květen 2018

Schválení aktualizované RIS3 strategie Radou pro konkurenceschopnost Středočeského kraje.

Květen 2018

SIC se stalo členem České technologické platformy pro udržitelnou chemii SusChem.

Březen 2018

SIC navštívil ministr životního prostředí Milan Brabec.

Únor 2018

Zahájen 2. ročník SIC LAB ŠAVŠ.

16.1.2018

Konference Středočeský kraj – Region budoucnosti. Spuštění kampaně zrychli.net.

1.12.2017

3. výzva Středočeských Inovačních voucherů.

26.9.2017

Konference Rychlý internet pro Středočeský kraj.

Srpen 2017

Vydání publikace Atlas inovačního prostředí. Spuštění nových webových stránek SIC.

Duben - Květen 2017

Nová organizační změna – zrušení sekcí spolku. Regionální dotační kancelář se stala
samostatnou příspěvkovou organizací.

27.3.2017

2. výzva Středočeských Inovačních voucherů.

LEDEN - ÚNOR 2017

Konference Chytrá města ve Středočeském kraji. Rut Bízková se stala ředitelkou SIC.

ZÁŘÍ 2016

Rozšíření činnosti a rozdělení na sekce: Regionální inovační centrum a Regionální dotační kancelář. Společná konference s Národní klastrovou asociací – Den klastrů ve Středočeském kraji.

DUBEN 2016

Zasedání Regionálních Inovačních RIS 3 týmů v sídle SIC. Spuštění pilotního projektu SIC inovační laboratoř (SIC LAB).

Březen 2016

1. zasedání Rady pro konkurenceschoponost. Zahájení realizace projektu Smart Akcelerátor. Veřejné losování Inovačních voucherů.

17. 12. 2015

Zahájení aktivit SIC. Inovační diskusní platforma organizovaná TAČR, STAR a SIC na téma Průmysl 4.0 a představení projektu INKA.

3. 6. 2015

Založení SIC.