MENU

Welcome Office Středočeského inovačního centra

31. 3. 2021, 10:00 - 11:00 online setkání - ZOOM

Výzkumné organizace dnes často představují mezinárodní prostředí zahrnující vědce a vědecké pracovníky různých národností a kultur. Jak ale nové talenty ze zahraničí přilákat a udržet je natrvalo v regionu?