MENU

Řízení inovací ve firmách – Pavel Csank

2. 11. 2018, 09:00 Drtinova 557/10, 150 00 Praha 5

Specifické školení zaměřené na získání základního povědomí o struktuře a způsobech řízení celého inovačního procesu ve firmě od vzniku nápadu/myšlenky přes zhodnocení jejího potenciálu, způsobech nakládání s životaschopnými inovačními projekty a jejich vývojem a validací až do stádia tržně nebo interně uplatnitelné inovace. Obsahem bude i popis způsobů vytváření proinovační kultury ve firmě, podněcování kreativity a tvořivosti.

SIC_Kurzy_Csank_02112018_v03

Pro přihlášení na tuto akci prosím kontaktujte Josefa Řikovského


+420 775 250 839