MENU

Pracovní setkání platformy Social Life Science

26. 4. 2019, 21:37 Evropská 1692/37, 160 00 Praha 6

Cílem setkání je shromáždit problematické otázky, jejich možnosti řešení či příklady dobré praxe tak, abychom je společně mohli začlenit do připravovaného rámce strategie „chytrých řešení“ pro města a obce. Díky tomu budeme moci začlenit tyto řešení do fungování místních samospráv v oblasti zdravotní a sociální péče.

V přátelském prostředí se zaměříme na diskusi, Vaše potřeby, připomínky a postřehy ze zdravotnictví a sociálních služeb ve vztahu jejich podpory od měst a obcí.

Přijďte diskutovat své postřehy a přispějte svými zkušenostmi a nápady v otevřené diskusi.

REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ

Těšíme se na Vás!