MENU

Posílení spolupráce a komunikace regionálních výzkumných organizací s průmyslem i veřejností

7. 2. 2019, 15:06 Jungmannova 36/31, 110 00 Praha 1

Rádi bychom Vás tímto pozvali na další setkání se zástupci Středočeského inovačního centra (SIC), kteří Vám představí novou strategii a aktivity směřující na posílení spolupráce a komunikace regionálních výzkumných organizací s průmyslem i veřejností.

Tématem setkání je společná komunikace/networking. Připravujeme pro vás novou komunikační platformu, která je pro laickou i odbornou veřejnost, do které bychom vás rádi zapojili. Věříme, že pro vás bude přínosem. Měla by sjednotit komunikaci v oblasti inovací v regionu na jednom místě.

Jako bonus nás zasvětí do současných trendů v komunikaci Jan Lukaševič.


Program setkání:
09:00 Vilém Růžička, ředitel SIC – “VaVaI ve Středočeském kraji – představení nové koncepce a strategie SIC ve vztahu k výzkumným organizacím v regionu”
09:15 Jan Lukačevič, vědec a popularizátor – “Současné trendy v komunikaci a marketingu vědy”
10:00 Cofee Break
10:15 Kateřina Samková, manažerka marketingu SIC – “Inovace v srdci – nová kampaň Středočeského kraje na propagaci VaVaI (program Smart Accelerator 1-2)”
10:30 Brainstorming vzájemné spolupráce – “Jaké jsou hlavní potřeby středočeských výzkumných organizací? Nová komunikační webová platforma? a další…”
11:30 Ukončení / Buffet Lunch