MENU

Online konzultační den pro středočeské firmy

27. 6. 2022, 09:00 - 16:00

Zveme představitele středočeských firem k účasti na konzultaci se zástupci následujících organizací:


Agentura pro podnikání a inovace (Ondřej Koníček) – možnosti získání dotací zevropských strukturálních fondů (OP TAK), konzultace stávajících projektů, posouzení přijatelnosti podnikatelských záměrů pro získání dotační podpory.

Agentura CzechInvest (Kateřina Ehrlichová) – investiční pobídky, podpora start-upů, podpora exportu.

Středočeské inovační centrum (Milena Lakomá) – Finanční podpora zaměřená na inovace stávajícího či nového produktu, služby nebo expanzi Vaší firmy.


Technologická agentura ČR (Ladislav Mlčák) – státní podpora projektů aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací.

Konzultace proběhnou prostřednictvím on-line platformy Microsoft Teams. Po úspěšné registraci a domluvě konkrétního času konzultace Vám bude zaslán odkaz na komunikační rozhraní.
Platformu není nutné nijak instalovat, nezbytné je mít pouze funkční počítač, mikrofon a internetové připojení.

Účast na konzultačním dni je bezplatná.
Registraci je možné učinit nejpozději do 24. 6. 2022 nebo do vyčerpání kapacity prostřednictvím formuláře dostupného pod tímto odkazem.
Vzhledem k omezené kapacitě doporučujeme urychlenou registraci.

Kontakt:

Ondřej Koníček

Agentura pro podnikání a inovace
+420 245 013 827,