MENU

On-line konzultační den pro středočeské firmy

22. 3. 2022, 09:00 - 16:00 On-line

Středočeské inovační centrum (Milena Lakomá): Finanční podpora zaměřená na inovace stávajícího či nového produktu/služby; či expanzi Vaší firmy. Zvýhodněné expertní služby vedoucí ke zlepšení vnitrofiremních procesů nebo tržní expanze a podpůrné služby v oblasti digitální transformace firmy a cirkulární ekonomiky.

Agentura pro podnikání a inovace (Ondřej Koníček): Možnosti získání dotací z evropských strukturálních fondů (OP TAK), konzultace stávajících projektů, posouzení přijatelnosti podnikatelských záměrů pro získání dotační podpory.

Agentura CzechInvest (Marcela Kutláková): Investiční pobídky, podpora start-upů, podpora exportu.

Technologická agentura České republiky (Ladislav Mlčák): Státní podpora projektů aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací.

Informace pro účastníky:

  • Po úspěšné registraci a domluvě konkrétního času konzultace Vám bude zaslán odkaz na komunikační rozhraní.
  • Platformu není nutné nijak instalovat, nezbytné je mít pouze funkční počítač, mikrofon a internetové připojení.
  • Účast na konzultačním dni je bezplatná.

Registraci je možné učinit nejpozději do 20. 3. 2022 prostřednictvím formuláře dostupného ZDE. Vzhledem k omezené kapacitě doporučujeme urychlenou registraci.

Kontakt:

Milena Lakomá

Key Account Manager

+ 420 602 602 488