MENU

On-line konzultační den pro středočeské firmy

15. 2. 2022, 09:00 - 15:15 On-line

Zveme představitele středočeských firem k účasti na konzultaci se zástupci následujících organizací:

  • Agentura pro podnikání a inovace (Ondřej Koníček) – možnosti získání dotací z evropských strukturálních fondů (OP TAK), konzultace stávajících projektů, posouzení přijatelnosti podnikatelských záměrů pro získání dotační podpory.
  • Agentura CzechInvest (Marcela Kutláková) – investiční pobídky, podpora start-upů, podpora exportu.
  • Středočeské inovační centrum (Milena Lakomá) – Finanční podpora zaměřená na inovace stávajícího či nového produktu, služby nebo expanzi Vaší firmy.
  • Technologická agentura ČR (Ladislav Mlčák) – státní podpora projektů aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací.

Konzultace proběhnou prostřednictvím on-line platformy Microsoft Teams. Po úspěšné registraci a domluvě konkrétního času konzultace Vám bude zaslán odkaz na komunikační rozhraní.

Platformu není nutné nijak instalovat, nezbytné je mít pouze funkční počítač, mikrofon a internetové připojení.

Účast na konzultačním dni je bezplatná.

Registraci je možné učinit nejpozději do 11. 2. 2022 prostřednictvím formuláře dostupného pod tímto odkazem.

Vzhledem k omezené kapacitě doporučujeme urychlenou registraci.

Kontakt:
Ondřej Koníček
Agentura pro podnikání a inovace
+420 245 013 827,