MENU

Konzultační den pro podnikatele v Mladé Boleslavi

4. 12. 2019, 09:00 - 15:00 Magistrát města Mladé Boleslavi

Agentura pro podnikání a inovace, agentury CzechInvest a CzechTrade, Místní akční skupina Mladoboleslavský venkov a Středočeské inovační centrum Vás zvou k účasti na konzultačním dni,
který je pořádán pod záštitou náměstka primátora Mladé Boleslavi Ing. Jiřího Boušky.

Mladá Boleslav V2