MENU

Marketing ve vědě a výzkumu – Martin Podařil

5. 10. 2018, 10:00 Drtinova 557/10, 150 00 Praha 5

Co je marketing vědy a výzkumu? Proč se marketingem vědy a výzkumu zabývat? Jaký je stav marketingu vědy a výzkumu v ČR – jak jsme na tom ve srovnání s EU a světem? Co vše zahrnuje marketing vědy a výzkumu? Jaké jsou cílové skupiny marketingu vědy a výzkumu? Jak jednotlivé cílové skupiny co nejlépe oslovit? Jakými kanály a jakými nástroji? Jak měřit odezvu? Jak vypadá profesionální marketing vědy a výzkumu – podíváme se na několik případových studií. Seminář je součástí podzimních vzdělávacích kurzů SIC.

Martin Podařil je absolventem ČVUT a Univerzity Karlovy. Po studiích rok cestoval po světě, aby se po návratu v roce 2008 začal věnovat marketingu vědy. Stal se manažerem a marketingovým expertem projektu EF-TRANS, jehož cílem bylo nastavit a pomoci realizovat efektivní transfer přenosu znalostí tvořených v rámci výzkumných a vývojových aktivit do praxe. Po skončení projektu se věnoval marketingu ve Výzkumném a zkušebním leteckém ústavu. V současné době má na starosti komunikaci v Asociaci výzkumných organizací a s PR a marketingem pomáhá také v Technologické agentuře ČR.

Pro přihlášení na tuto akci prosím kontaktujte Josefa Řikovského


+420 775 250 839