MENU

Leadership ve výzkumných organizacích

22. 6. 2020, 09:00 - 12:00

22. června 2020, v 9.00 hodin

Takřka každý manažer či manažerka přemýšlí o tom, jak být pro svůj tým skutečným leaderem. Tuto ambici mají lidé na manažerských pozicích bez ohledu na obor, velikost organizace, postavení v organizaci či velikost týmu. Dobrou zprávou je, že naplnění této ambice není nereálné. Naopak, může to být relativně snadné, protože to není podmíněné geny, talentem či jinými předpoklady, které nelze ovlivnit.

Pojďme společně prodiskutovat některé z otázek, které se těchto témat úzce dotýkají. Mimo jiné otevřeme tyto otázky:

  • Měla by mít výzkumná organizace vizi a misi? K čemu?
  • Jaké zkušenosti můžeme převzít ze soukromého sektoru?
  • Co to je leadership? Potřebujeme leadera ve vědě? Proč?
  • Týmová spolupráce a komunikace – na co nezapomenout?
  • Jak si získávat důvěru? Jak motivovat?

Během první hodiny se lektoři podělí o své zkušenosti spojené s leadershipem. Druhá hodina bude věnována dotazům účastníků a interaktivní diskuzi.


Kdo seminář povede?

Aleš Vlk již více jak 10 let působí ve společnosti alevia jako facilitátor, lektor a školitel v oblastech souvisejících s problematikou výzkumu, vývoje a inovací. Předtím působil jako poradce v agentuře CzechInvest, na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy či ve Svazu průmyslu a dopravy. V roce 2016 založil portál vedavyzkum.cz

Jaroslav Salva se v roce 2018 vydal na cestu mentora a konzultanta s cílem pomáhat lidem a organizacím v jejich rozvoji. K tomu využívá zkušenosti, které načerpal z předchozích 21let práce na různých manažerských pozicích jak v malých českých společnostech tak i ve velkých amerických korporacích