MENU

Konference o budoucnosti vody

20. 5. 2019, 23:00 Husova 156/21, 110 00 Praha 1
Zásobování pitnou vodou v kontextu (nejen) klimatických změn

Na konferenci vystoupí specialisté z Výzkumného ústavu vodohospodářského TGM, Ústavu pro hydrodynamiku AV ČR, Centra pro vodu, půdu a krajinu ČZU, Fakulty stavební ČVUT, společnosti VODOS, Vodní zdroje a další. Čestným hostem konference, jehož vystoupení ji také zahájí, bude doc. Ing. Lukáš Ferkl, Ph.D., ředitel Univerzitního centra energeticky efektivních budov ČVUT.

PROGRAM KONFERENCE PŘIHLÁSIT SE NA KONFERENCI