data-srcset
MENU

Seminář Inovační platforma Smart City

18 - 19. 6. 2020, 12:30 - 12:00 Resort Hulín na Sedlčansku

Seminář bude koncipován jako průběžná debata, kdy cílem je na příkladu uskutečněných realizací zajistit přenos dobré i špatné praxe. Lektoři budou na vybraných případových studiích účastníky provázet všemi fázemi realizace. Velká pozornost bude věnována diskuzi. Účastníci budou mít dostatek času na dotazy. 

Program semináře

18. 6. 2020

12:30 Úvodní slovo

13:00 1. blok

 • téma: Případová studie: Soustava jezírek v MAS Polabí a její dopad na diverzitu 
 • lektor: Mgr. Ing. Eva Neubergová (MAS Střední Polabí)

15:00 2. blok

 • téma: Případová studie: Odtok vody v intravilánu obce pomocí vsakovacích technologií
 • lektor: Ing. arch. Martina Sýkorová (UCEEB)

16:30 3. blok 

 • téma: Případová studie: Budování školní komunity
 • lektor: Michael Kalista a Jan Tesař (SSPŠ)

18:00 4. blok

 • téma: Chytrá kancelář starosty
 • lektor: Ing. Přemysl Růžička

20:00 Závěrečné shrnutí dne

21:00 Ukončení programu prvního dne

19. 6. 2020

8:30 Úvodní slovo

9:00 1. blok

 • téma: Regionální dopravní obslužnost
 • lektor: Ing. Přemysl Růžička

9:30 2. blok

 • shrnutí semináře a tvorba závěrů

11:00 Závěrečné shrnutí dne

12:00 Ukončení programu druhého dne