data-srcset
MENU

Druhé zasedání „Regional Stakeholder Group“

Dne 31. 7. 2020 se konal druhý workshop RSG (z angl. Regional Stakeholder Group). 
Jednalo se o aktivitu realizovanou v rámci mezinárodního projektu COLOR CIRCLE (COnnecting and empowering LOcal authorities with Research Capacities to unlock the full potential of CIRCuLar Economy). Cílem workshopu byla tématika směřující k hlubší implementaci cirkulární ekonomiky ve Středočeském kraji.  Smyslem projektu je společné hledání potenciálu cirkulární ekonomiky ve Středočeském kraji za pomoci efektivní integrace zástupců všech sektorů, a to navržením, přípravou a zavedením akčního plánu, který by byl poté využit pro strategii rozvoje Středočeského kraje a také jako nástroj, který by sloužil jako podpůrný dokument v rámci nastavení dotačních a finančních výzev pro oblast cirkulární ekonomiky.  Celkovým cílem projektu je oslovit regionální, národní a evropské tvůrce politik, aby zajistili účinný politický dopad.

Na prvním setkání RSG jsme kromě představení projektu především přemýšleli nad konkrétními kroky, jak cirkulární ekonomiku v kraji uchopit a navázat spolupráci s krajem (např. nápady na cirkulární inovační vouchery).

Na druhém setkání jsme sdíleli s členy RSG know-how z Holandska, kde jsme strávili několik dní v únoru ve fríském regionu v malebném městečku Leeuwarden. Od kolegů jsme přinesli mnoho příkladů dobré praxe, které jsme ukázali na workshopu a zároveň hledali synergie a diskutovali o nich s pracovníky krajského úřadu. Jedním z velkých doporučení je akutní potřeba regionální strategie v oblasti cirkulární ekonomiky. Ukázali jsme si tedy co udělali Holanďané ale také jsme se podívali na podobný příklad z Prahy, který realizoval INCIEN (Institut pro cirkulární ekonomiku).  Dále byly představeny cirkulární projekty obce Kněžice, která usiluje o energetickou soběstačnost, a některé produkty z dílny společnosti Lavaris s.r.o. zabývající se výzkumem nových technologií v oblasti užití a zpracování druhotných surovin, kterými jsou aktivní gumový, betonový a kamenný prach.

Video ke shlédnutí zde:

Webová stránka projektu: https://www.interregeurope.eu/colorcircle/