data-srcset
MENU

Díky Kreativním voucherům Středočeského kraje učíme firmy přemýšlet jinak, říká manažerka SIC

Středočeská firma MONTANA s.r.o. více než 19 let dodává hydrantové systémy do průmyslových podniků. Na trhu jsou však další dodavatelé, kteří nabízejí téměř identické produkty a zákazník si tak vybírá pouze podle ceny a termínu dodání. Zástupci společnosti MONTANA se proto rozhodli využít služeb kreativců a nechali si navrhnout originální řadu výrobků, která by svým designem vyčnívala mezi konkurencí a zároveň byla využitelná i do veřejných prostor. Hydrantový systém D19/D25, nová vlajková loď z portfolia produktů MONTANA vznikla především díky podpoře Kreativního voucheru Středočeského kraje.  

Hydrantový systém Montana. Zdroj: MONTANA

„Naší snahou bylo oslovit nový segment zákazníků, který se při výběru řídí ekonomickými parametry, ale stejně důležitý je pro ně i esteticko-funkční hledisko. Usilujeme o to, aby se náš výrobek odlišoval jak kvalitním designem, tak uživatelskými vlastnostmi,“ říká Martin Kouřil, ředitel firmy MONTANA a dodává: „Rozhodli jsme se proto využít podpory Středočeského kraje a spojili se s renomovaným brněnským designérem Martinem Tvarůžkem. Potřebovali jsme takový produkt, který by splňoval nároky průmyslového designu na dalších několik let dopředu s tím, že nově zacílí na veřejné budovy, jako jsou obchodní centra, hotely, kanceláře, ale i muzea nebo sportoviště či dopravní terminály. Jsem rád, že se nám to podařilo a s takto pojatým výrobkem pro nás vznikají nové příležitosti expanze na zahraniční trhy EU, kde akceptují evropské normy pro požární ochranu.“

Dobrý design dělá dobrý obchod

Kreativní voucher Středočeského kraje (KV SČK), jednorázová finanční podpora až do výše 300 000 Kč si klade za cíl podpořit spolupráci malých a středních podniků s kreativci. Propojení firemního a kreativního sektoru by podnikům mělo pomoci navrhnout nebo propagovat výrobek či službu, nastavit lepší marketingovou strategii či vytvořit portfolio pro PR komunikaci. Díky tomu mohou zvýšit svou konkurenceschopnost v Česku i zahraničí. Výhodou KV SČK je minimální administrativní zátěž a rychlost při proplacení dotace. Středočeský kraj od roku 2018 takto podpořil během dvou výzev již 48 firem částkou 9 576 384 Kč. Ve druhé výzvě programu došlo k rozdělení mezi kreativními službami a průmyslovým designem, který byl podpořen vyšší částkou, což reflektuje náročnost vývoje nového designu.

„V průběhu trvání programu KV SČK se nám potvrdilo, že podpora vývoje průmyslového a produktového designu ve firmách byl krok správným směrem,“ říká Barbara Svojanovská, projektová manažerka Středočeského inovačního centra (SIC), které má na starost administraci programu a komunikaci s firmami i kreativním sektorem. „O průmyslový design je mezi žadateli stále větší zájem. Současně je vidět, jak zásadní vliv může mít tato podpora na rozvoj podnikání v regionu. Těší nás, že díky kreativním voucherům se posouvá i způsob nazírání firem na kreativu obecně. Firmy lépe chápou, že ve spolupráci se zdánlivě odlišnými obory se skrývá netušený ekonomický potenciál. V jistém ohledu učíme firmy “přemýšlet jinak”, doplňuje Barbara Svojanovská. 

Více na https://kreativnivouchery.s-ic.cz/

Hydrantový systém Montana. Zdroj: MONTANA