Zvyšování povědomí o odpovědném výzkumu a inovacích v rámci plánovaných pilotáží v 8 evropských státech

Zvyšování povědomí o odpovědném výzkumu a inovacích - Foto 1Zvyšování povědomí o odpovědném výzkumu a inovacích - Foto 2Zvyšování povědomí o odpovědném výzkumu a inovacích - Foto 3

Zodpovědný výzkum a inovace zajišťují, že výzkum a inovace jsou prováděny s ohledem na společenské, environmentální a etické dopady. Obecný termín RRI (z angl. “Responsible Research Innovation”) je dosud poměrně neznámý a je zde značný nedostatek znalostí a informací týkajících se daného tématu. K překonání této informační propasti již bylo učiněno mnoho kroků. Jedním z nich je také projekt „D-STIR“ financovaný z nadnárodního programu pro rozvoj Podunají (Interreg Danube Transnational Programme).

Odpovědný výzkum a inovace díky propojení společensko-vědního a technického přístupu v regionu Podunají (D-STIR) je projekt, který v posledních měsících postoupil konkrétní kroky směřující k vytvoření strategie RRI, která má za cíl zlepšit základní podmínky pro výzkum a inovace v Podunají. Partneři z Rumunska, Slovenska, Maďarska, České republiky, Německa, Slovinska, Chorvatska a Bosny a Hercegoviny v počátcích realizace projektu aktivně spolupracovali se zainteresovanými stranami (MSP, výzkumné organizace / univerzity, občanská společnost a veřejné orgány), aby společně vytvořili obsah výše zmíněné strategie.

Ve dnech 23. a 24. listopadu 2017 proběhlo již čtvrté mezinárodní setkání partnerů ve Slovinsku, které tentokrát organizovala slovinská partnerská instituce „Development Centre of the Heart of Slovenia“ (slovinské regionální rozvojové centrum). Na tomto setkání byl shrnut dosavadní postup projektu a byly nastaveny cíle pro 1. pol. 2018. Během projektového setkání měli partneři také možnost navštívit inovativní společnost STRIP’S. Tato společnost je v mnoha ohledech již dobrým příkladem integrovaného RRI u malého a středního podniku s dlouhodobým a stabilním růstem v oblasti efektivního využívání energie a ochrany životního prostředí posilováním rozvojové a výzkumné činnosti, zvýšením přidané hodnoty na pracovníky, zachováním vysoké flexibility a nakonec i konkurenceschopnosti podniku.

Všechny partnerské země uznávají, že i přes zvyšování povědomí lidí, podnikatelů a výzkumných pracovníků o dosažení inovačních postupů založených na spolupráci, odpovědnosti a konkurenceschopnosti v dunajském regionu, je potřeba ještě dopilovat mnohé záležitosti. Z těchto důvodů proběhnou pilotáže (1. pol. 2018) v osmi partnerských zemích ve vybraných podnicích a výzkumných laboratořích.

Konsorcium partnerských zemí chystá 5. projektové setkání a studijní návštěvu v Bukurešti.  Tuto akci pořádá Horia Holubei (Národní institut pro výzkum a vývoj ve fyzice a jaderném inženýrství). Akce a setkání se uskuteční ve dnech 21. – 23. března 2018.

Více informací o projektu D-STIR naleznete na našich webových stránkách a také na adrese: http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/d-stir

Project co-funded by the European Union funds (ERDF, IPA, ENI)

+420 246 083 190  |  info@s-ic.cz