Výboru pro hospodářský a regionální rozvoj, vědu a výzkum zasedal opět v SIC

Dne 11.12.  zasedal ve Středočeském inovačním centru (SIC) v Dolním Břežanech Výbor pro hospodářský a regionální rozvoj, vědu a výzkum.

Výbor složený ze zastupitelů Středočeského kraje měl v pondělí na programu představení Inovačních voucherů jako nástroje inovační politiky a představení novinky v podobě Kreativního voucheru.

Ředitelka SIC Rut Bízková zmínila, že Středočeské inovační centrum má za sebou intenzivní práci a v propojení Středočeského inovačního centra a Výboru pro hospodářský a regionální rozvoj, vědu a výzkum vidí velký potenciál: „Dolní Břežany jsou příkladem zrodu prosperity Středočeského kraje. Pokud chtějí být firmy dlouhodobě úspěšné musí inovovat a to je velmi často výsledkem výzkumu, proto propojení Středočeského inovačního centra s Výborem pro hospodářský a regionální rozvoj, vědu a výzkum vidíme jako velmi vhodné pro výzkum a regionální rozvoj, protože to spolu velmi úzce souvisí,“ prohlásila ředitelka SIC.

Vedoucí odboru projektové kanceláře SIC Petr Jirman představil historii inovačních voucherů, úspěšnost výzev, strukturu podpořených firem a jejich financování. Konkrétní příklady realizovaných projektů představil Milan Hulínský.

Výbor řešil realizaci inovačních voucherů, ale také konkrétní příklady z praxe. Proto na zasedání vystoupil i zástupce z firmy Rigaku pan Ladislav Pina, který výboru představil Inovační voucher v praxi – jeho využití a konkrétní výsledky.

Výbor se na konci zasedání usnesl, že se znovu sejde hned z kraje roku 2018, a to 15. 1. 2018 v Dolních Břežanech v sídle Středočeského inovačního centra.

+420 246 083 190  |  info@s-ic.cz