Veřejné losování žádostí o Kreativní voucher SIC je za námi! Dotaci si rozdělí jednadvacet Středočeských firem

V rámci 1. výzvy Kreativních voucherů Středočeského kraje se přihlásilo celkem 59 firem, které si mohly vybírat z Kreativní galerie SIC čítající 82 kreativců z různých oborů. Všechny podmínky výzvy splnilo 25 středočeských firem s navrhovanými požadavky na dotace ve výši 5,8 mil. Kč, avšak výše alokovaných prostředků  na tuto výzvu činila jen 5 milionů korun. Z tohoto důvodu se uskutečnilo dne 24. 8. 2018 v 9 hodin v zasedací místnosti č. 1088 budovy úřadu Středočeského kraje veřejné losování za přítomnosti notářky.

Veřejné losování žádostí provedl JUDr. Robert Bezděk, CSc., předseda představenstva spolku, který z 25 firem vylosoval 21 subjektů, jež rovnou získaly dotaci z programu Kreativní vouchery Středočeského kraje a 4 náhradníky, kteří budou oprávněni získat voucher ve stanoveném pořadí, a to v případě nevyužití voucheru některým z vylosovaných příjemců.

Pořadí žádostí v losování a výše dotace jednotlivých subjektů.

Všem zúčastněným děkujeme a úspěšným žadatelům gratulujeme!

Tým SIC

+420 246 083 190  |  info@s-ic.cz