Státní organizace spojují síly k podpoře podnikatelů

Technologická agentura ČR, CzechInvest, CzechTrade, Česká exportní banka, Českomoravská záruční a rozvojová banka, Exportní garanční a pojišťovací společnost za podpory Ministerstva průmyslu a obchodu vytvořily tzv. Tým Česko. Každá ze státních organizací nabízí unikátní služby, které ale nebyly koordinovány. Nyní však dochází ke změně.

Cílem „Týmu Česko“ je zjednodušit přístup firem k nabízení státní podpoře, nabízet komplexní podporu – od výzkumu a vývoje, které nesou inovované produkty, až k financování a pojištění, a to včetně usnadnění “cesty” českých výrobků do ciziny.  Tým Česko se bude rovněž zaměřovat na sdílení svých nejlepších zkušeností (Best Practices), bude usilovat o to, aby produkty jednotlivých organizací, které jsou nabízeny firmám, na sebe navazovaly a  využily se synergie sdílených produktů a služeb na podporu českých podnikatelů.

Bližší informace: https://www.tym-cesko.cz/

+420 246 083 190  |  info@s-ic.cz