SIC zjišťovalo, co vadí obyvatelům kraje

Středočeské inovační centrum během dvou říjnových workshopů představí výsledky nového výzkumu zaměřeného na rozvoj a inovace ve Středočeském kraji. Zjišťovalo, co v kraji (ne)funguje, kde je prostor pro zlepšení a jaké jsou potřeby obyvatel v místě jejich bydliště nebo pracoviště.

Z výzkumu vyplynulo, že největším problémem kraje je podle jeho obyvatel stav silnic. Není s ním spokojeno 28 % respondentů. Za další nedostatky označili dopravu a technické služby. Naopak za fungující považují respondenti dopravní infrastrukturu, stejně jako kvalitní školství, sportoviště, cyklostezky a kulturní dění. „Dále vyzdvihovali třídění odpadu, pokrytí mobilními sítěmi nebo nová sportoviště,“ doplňuje Marta Hirschová z výzkumné agentury Perfect Crowd. Do budoucna by respondenti uvítali zejména navýšení vlakových spojů a zlepšení dopravní infrastruktury nebo silnic.

Výzkum se zaměřil také na inovace v kraji. 74 % respondentů si nevybavilo žádnou firmu, organizaci nebo aktivitu, která by podle nich byla inovativní, ale 62 % dotazovaných by o práci v inovativní firmě mělo zájem. Nejčastěji zmiňovanou firmou byla ŠKODA Auto, T-Mobile nebo České dráhy. Zdrojem informací o novinkách v oblasti rozvoje a inovací je většinou internet (75 %), poté časopisy (18 %) a školy, televize nebo sociální sítě.

Výzkum pro Středočeské inovační centrum vypracovala digitální agentura Story TLRS a výzkumná agentura Perfect Crowd. Trval od 15. 5. do 31. 8. 2018 a zúčastnilo se ho 380 respondentů. Kompletní výsledky výzkumu představí veřejnosti na workshopech 26.10. v Impact HUB Praha a 31.10. v ELI Beamlines.

Středočeské inovační centrum, které bylo založeno v roce 2015, se zabývá podporou výzkumu, vývoje a inovací na území Středočeského kraje. Utváří partnerství a pomáhá navazovat nové spolupráce mezi firmami a akademickou sférou. Přispívá k růstu a rozvoji zejména malých a středních inovačních firem a posiluje konkurenceschopnost středočeského regionu v rámci české i globální ekonomiky. V oblasti vzdělávání se zaměřuje především na práci s nadanými studenty technických a přírodních věd.

Kontakt pro média: Milan Blažek, blazek@s-ic.cz

mf-dnes-stredni-cechy-2018-10-27-strana-17
+420 246 083 190  |  info@s-ic.cz