Setkání inovační platformy Smart Food a evropské platformy EIT Food

1. listopadu proběhla další ze série Inovačních platforem, organizovaných SIC. Tentokrát na téma Nové trendy v potravinářství. 

Akce byla určená firmám z oblasti potravinářství či zemědělství, které mají zájem inovovat. Setkání bylo organizované ve spolupráci s evropskou platformou EIT Food.

Diskutovaná témata:

  • Jaké jsou nové trendy v potravinářské výrobě a jak pokročil vývoj v precizním zemědělství?
  • Co znamená automatizovaná farma a jak taková farma může vypadat pro chov cvrčků?
  • Jak lze získávat cenné produkty z přírodních materiálů a odpadů rostlinného či živočišného původu?
  • Jaké máme netradiční suroviny a co vše z nich můžeme vyrábět?
  • Jaké jsou možnosti evropské platformy EIT Food pro vývoj nového produktu, propojení podniků s výzkumem, nástroje podpory vzniku podniků, workshopy pro začínající podniky či inovační skauting?

Jedním z řečníků byl také Dr. Miroslav Koberna z Potravinářské komory České republiky, který vystoupil s přednáškou na téma role Potravinářské komory v ČR, během které se otevřelo téma kvality potravin v České republice. Mluvil o československých normách garantujících vysokou kvalitu potravin a propadu, ke kterému došlo po zrušení těchto regulí. Reakcí na to trh zaplavily potraviny obsahující značné procento náhražek, proti kterým Potravinářská komora nyní bojuje zaváděním „českých cechovních norem“ a dalšími dobrovolnými systémy zajištění kvality potravin. Na závěr dr. Koberna představil příklady dobré praxe inovací v potravinách, na kterých spolupracovali výzkumníci společně se zástupci potravinářských koncernů.

Klíčovou osobou setkání byla prof. Jana Hajšlová z VŠCHT, která zaměřila svou prezentaci na současné trendy v potravinářské výrobě a na „šetrné“ technologie zpracování potravin. Popsala aktuální požadavky na aktéry kontroly potravin dle nového nařízení Evropské komise z 11. dubna 2018. Zmínila připravované a aktuální projekty, na kterých se podílí Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, společně s prvním Food&Tech programem na světě s názvem „PROMETHEUS“.

Na závěr prof. Hajšlová diskutovala s publikem přitažlivost potravin pro konzumenty a obohacování potravin prospěšnými látkami dle hlediska cílové skupiny konzumentů.

Podrobný zápis z akce naleznte ZDE

 

+420 246 083 190  |  info@s-ic.cz