O seminář „Lidé pro výzkum, vývoj a inovace“ byl mimořádný zájem

Dne 15. listopadu 2018 uspořádalo Středočeské inovační centrum seminář Lidé pro výzkum, vývoj a inovace. Seminář byl určen zástupcům managementu, HR oddělením a projektovým manažerům výzkumných organizací. Zejména pak potenciálním žadatelům do výzev Rozvoj kapacit pro výzkum a vývoj II a Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků z OP VVV.

Přítomní zástupci výzkumných organizací či vysokých škol z celé ČR měli možnost vůbec poprvé slyšet prezentaci připravované výzvy Rozvoj kapacit pro výzkum a vývoj II z úst zástupkyně MŠMT, Ing. Jitky Peškové, Ph.D. Ing. Tomáš Kopřiva z Národního ústavu duševního zdraví v Klecanech se podělil o své zkušenosti s tím, jakým způsobem v této středočeské výzkumné organizaci pojali projekt na strategické řízení lidských zdrojů, který byl úspěšný v minulé výzvě.

V dalším bloku se vedla diskuze se zástupcem MŠMT Mgr. Filipem Týcem ohledně podmínek výzev týkajících se mezinárodní mobility výzkumných pracovníků. Poté vystoupila Mgr. Martina Vycudilíková Outlá, která představila související aktivity Středočeského inovačního centra, včetně služby Welcome Office nebo programu Asistence 2018. Prezentován byl také projekt ResearchJobs, jehož cílem je soustředit maximální část nabídek práce v oblasti VaVaI na jednom portálu. Účastníkům semináře byly také poskytnuty informace ohledně aktivit a činnosti centra EURAXESS.

O seminář byl mimořádný zájem, a pokud Vám z nějakého důvodu unikl a téma Vás zajímá, neváhejte se obrátit na naši RIS3 developerku Martinu Vycudilíkovou Outlou na e-mail: vycudilikova@s-ic.cz. Ráda vám zodpoví případné dotazy, např. ohledně Welcome Office nebo dalších probíhajících či plánovaných aktivit pro výzkumné organizace ve Středních Čechách.

+420 246 083 190  |  info@s-ic.cz