Řízení inovací ve firmách podle Pavla Csanka, ředitele Inovačního centra Moravskoslezského kraje

Co jsou to inovace a jak je ve firmách řídit? Jak k tomu mohou svou expertízou pomoci výzkumné organizace a další podpůrné instituce jako jsou inovační centra? V pátek 2. 11. 2018 se uskutečnil v pražském Impact HUBu další z našich interaktivních vzdělávacích seminářů, který účastníkům pomohl nalézt odpovědi na tyto i jiné otázky, tentokrát z úst ředitele Inovačního centra Moravskoslezského kraje Pavla Csanka.

Seminář byl určen zejména pro ty, kteří se věnují podpoře podnikání a inovací jako například výzkumné organizace se zájmem o  efektivnější transfer technologií. Pavel Csank se zaměřil na proces řízení inovací ve firmách, ale také na inovace ve výzkumných organizacích. Přímo na workshopu došlo i navázání nových kontaktů směřující ke spolupráci na inovačních projektech.

Semináře se účastnili zástupci obcí, výzkumných organizací i soukromých firem. Po skončení workshopu jsme obdrželi od všech zúčastněných velmi pozitivní zpětnou vazbu. Už teď se můžete těšit na další interaktivní seminář SIC, který se uskuteční 30. 11. 2018 v Impact HUBu a bude věnovaný finančnímu řízení VaVaI.

+420 246 083 190  |  info@s-ic.cz