Podpora inovativního myšlení i začínajících podnikatelů. SIC vyrazilo do regionu, aby představilo své aktivity

Středočeské inovační centrum (SIC) v průběhu září a října uskutečnilo ve spolupráci s Krajskou hospodářskou komorou Střední Čechy a Agenturou pro podnikání a inovace celkem 4 semináře ve dnech 7. 9., 17. 10., 25. 10. a 31. 10. 2017 se zájemci o získání dotací z programu Středočeské inovační vouchery.

Účastníci byli seznámeni s výzvami Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost nebo aktivit SICLAB (pomoc začínajícím podnikatelům prostřednictvím mentoringu) a SIC4KIDS (krajská soutěž na podporu inovativního řešení). Uvedených seminářů se zúčastnilo téměř 50 zástupců z 35 firem, výzkumných organizací a orgánů státní správy.

Cílem seminářů bylo primárně seznámit účastníky s vyhlášenou 3. výzvou Středočeských inovačních voucherů, podmínkami získání dotace a zkušenostmi z minulých výzev. Zároveň byla představena aktivita SICLAB pro zájemce, kteří mají inovativní nápad a chtějí začít podnikat. Další aktivitou byla SIC4KIDS pro žáky základních a středních škol, jejímž předmětem bude vytvořit projekt, který pomůže zlepšit život v místě bydliště či školy.

Nyní se stačí jen zapojit! Příjem žádostí do Středočeských inovačních voucherů začíná již 1. 12. 2017.

Podrobněji na: https://s-ic.cz/cs/projekty/inovacni-vouchery/

+420 246 083 190  |  info@s-ic.cz