Jednání s Výborem pro vzdělání, vědu a kulturu, lidská práva a petice (Senát ČR)

Fotografie výboru pro vzdělání

Dne 15.11. navštívila SIC  delegace Výboru pro vzdělání, vědu a kulturu, lidská práva a petice ze Senátu PČR. Tématem byly možnosti inovací ve Středočeském kraji a projekty SIC, které inovace podporují.

“Středočeský kraj můžeme právem považovat za jeden z nejvyspělejších regionů v Čechách s velkým potenciálem růstu” jak na začátku zdůraznila Rút Bízková, ředitelka SIC. A právě tato skutečnost byla důvodem návštěvy Výboru ze Senátu ČR, kdy byly v rámci společné diskuse hledány průsečíky možné společné budoucí spolupráce.

Následně delegace navštívila vědecká centra ELI Beams a HILASE, kde se seznámila s vývojem a využitím nejmodernějším laserů na světě.

Složení delegace:

  • Zdeněk Papoušek – předseda Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice Senátu PČR
  • Jiří Růžička – místopředseda výboru
  • Zdeněk Berka – místopředseda výboru
  • Jiří Oberfalzer – člen výboru
  • Václav Homolka – člen výboru
  • Václav Chaloupek – člen výboru
  • Jiří Čunek – člen výboru
+420 246 083 190  |  info@s-ic.cz