Inovační platforma pro oblast Smart Cities/Chytrý venkov na téma Big a Open data

Ve středu 29. 11. 2017 proběhlo ve SIC již šesté setkání k Inovační platformě pro oblast Smart Cities/Chytrý venkov na téma Big a Open data.

Seminář byl věnován především starostům, místostarostům, tajemníkům, vedoucím odborů a projektovým manažerům z měst a obcí ve Středočeském kraji se zájmem o témata, která se týkají právě Chytrých měst a Chytrého venkova.

Na semináři vystoupila řada odborníků na dané téma. Například Libor Kašparovský s konceptem SMART Cities jako opora v odpovědném rozhodování, Vojtěch Prokeš rozvíjel debatu, jak pomáhají otevřená data začínajícím podnikatelům, a například Benedikt Kotmel seznámil posluchače s Open daty, neboli „otevřenými“ daty a jejich přínosem.  

+420 246 083 190  |  info@s-ic.cz