Geoportál – cesta k úspešnému rozvoji obcí a měst ve Středočeském kraji

SIC Tuesdayinovace

V rámci SIC Tuesdays byla v úterý 28. 11. 2017 v Dolních Břežanech představena problematika geografických informačních systémů a geoportálu.

Přednášející z Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického (VÚGTK), Ing. Jiří Drozda a Ing. Radek Makovec, nastínili posluchačům, mezi kterými byli převážně starostové středočeských obcí, zástupci Místních akčních skupin (MAS) a jiných institucích působících na poli regionálního rozvoje, základní představu o podstatě, tvorbě a vizualizaci geoportálu a na několika případech již existujících aplikacích předvedli funkční využitelnost dat získaných z tohoto zdroje.

„Geoportál je druh webového portálu, který slouží k přístupu k prostorovým informacím, ke službám dovolujícím jejich zobrazení, úpravu, aktualizaci i analýzu,“ říká Jiří Drozda. „Geoportál je především o sdílení dat.“

V rámci přednášky i následné diskuze byla akcentována nutnost sdílení dat, obousměrné spolupráce obcí a kraje z hlediska aktualizace datových sad, standardizace a efektivní výměny a nutnost zlepšení přístupu k těmto datům, ať už skrze myšlenku otevřených dat (open data) nebo zjednodušením uživatelského rozhraní a poskytnutím metadat. Všechny tyto myšlenky byly konsenzuálně přijaty jako jeden z důležitých faktorů rozvoje obcí, regionu, ale i občanské společnosti a v neposlední řadě i podnikatelské aktivity obyvatel.

„Jsem velice ráda, že zástupci jedné ze zakladatelských institucí SIC přijali pozvání na dnešní Úterek, aby se s námi podělili o rady a zkušenosti jak správně a efektivně pracovat s daty,“ prohlásila Rut Bízková, ředitelka SIC. „Vizualizace dat je vhodným nástrojem při jakékoliv analýze i tvorbě strategií. Zobrazení požadovaných informací v mapách vám ukáže souvislosti, které např. v číslech neuvidíte,“ doplňuje Rut Bízková.

Níže naleznete seznam ověřených odkazů na geoportály, které by se vám mohli hodit:

Geoportál Středočeského kraje

Stránky Středočeského krajského úřadu

Stránky geoportálu Středočeského kraje

Přehled vybraných národních geoportálů a krajských geoportálů

Český úřad zeměměřický a katastrální

Národní geoportál INSPIRE

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR 

Česká geologická služba

Český hydrometeorologický ústav

Český statistický úřad

Ministerstvo pro místní rozvoj – Regionální informační servis

Národní památkový ústav

Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem

Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy

Výzkumný ústav vodohospodářský T. G.Masaryka

Ředitelství silnic a dálnic ČR

LPIS – Veřejný registr půdy

Portál veřejné správy

Zajímavé geoportály

Geoportál Prahy

Geoportál Brno

Krkonošský národní park

Národní park Šumava                                                                      

Národní park České Švýcarsko

Národní registr pramenů a studánek

Národní ústav lidové kultury

+420 246 083 190  |  info@s-ic.cz