šipka
Více informací
SIC Banner

Dnes končí konference FUTURE CITY MADE BY IOT, kterou spolupořádal Středočeský kraj

První ročník mezinárodní konference FUTURE CITY MADE BY IOT představil inovativní řešení pro současnost společně s vizí pro budoucí rozvoj urbanistické infrastruktury městských systémů a infrastruktury v krajině. Nové technologie a vize by se měly projevit v dalších třiceti až padesáti letech v celém spektru života obyvatel.

Konferenci, která probíhá ve dnech 17. – 18. dubna v Praze, pořádá Centrum Města Budoucnosti Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky ČVUT v Praze (CIIRC) ve spolupráci se Středočeským krajem. Účastnila se jí řada odborníků i zástupců komerčních i státních institucí. „Je velmi přínosné když se potkávají vize vědců, komerčního i státního sektoru. Je jednoznačné, že technologie prostupují stále více do našeho života a významně jej mění,“ říká radní pro oblast regionálního rozvoje, cestovního ruchu a sportu Martin Draxler (ANO 2011).

„Jednadvacáté století nabízí celou řadu technologií, které mohou v příštích letech významně zlepšit kvalitu života i podnikání ve městech a obcích Středočeského kraje. Již nyní jsme svědky toho, co dokážou autonomní vozidla a jak například komunikační technologie zcela změnily životní styl a chování obyvatel,“ říká Vilém Růžička, ředitel Středočeského inovačního centra (SIC), které se intenzivně zabývá využitím moderních technologií ve prospěch středočeského regionu. „Vzdělávání, energetika, zaměstnanost, doprava, odpadové hospodářství, bydlení…to vše jsou oblasti, které můžeme pomocí digitálních technologií dále rozvíjet, propojovat a efektivně využívat ve prospěch obyvatel Středočeského kraje. Jsem rád, že právě ČVUT, hlavní organizátor této akce, patří mezi partnery SIC,“ dodal dále Vilém Růžička. 

Na konferenci se sjeli hosté z České republiky i zahraničí, vystoupili na ní zástupci ČVUT, Ministerstva pro místní rozvoj ČR, Středočeského kraje, soukromých firem VDT Technology, Siemens, Českých Radiokomunikací nebo ČEZ ESCO. Nabídli nejen mix expertního i populárně vizionářského pohledu na blízkou i vzdálenější budoucnost měst a regionů, ale i na způsob života lidí a jejich chování, které se postupně mění společně s implementací nových komunikačních technologií.

Účastníci i vystupující se snažili odpovědět na množství otevřených otázek spojených například s nástupem autonomních technologií a zaplnění interiéru měst novými prvky různého stupně inteligence, které mezi sebou, ale například i s okolím, jako jsou budovy, budou muset komunikovat. To vše je podmíněno fyzickou i virtuální infrastrukturou, kterou bude nutné za tímto účelem do měst zabudovat. S tím souvisí také změna vzhledu a struktury veřejného i neveřejného prostoru měst, která může přinést úplně nové prvky regulace tohoto Spolupořadateli je Centrum Města Budoucnosti CIIRC ČVUT, Středočeský kraj a Středočeská centrála cestovního ruchu. Akce se uskutečnila pod záštitou hejtmanky Středočeského kraje Jaroslavy Pokorné Jermanové a Vladimíra Maříka, vědeckého ředitele CIIRC a hlavního představitele konceptu Průmyslu a Společnosti 4.0

+420 246 083 190  |  info@s-ic.cz