Chytrá energetika a služby ve Středočeském kraji

Ve středu 22. 11. 2017 hostilo Středočeské inovační centrum ve spolupráci se Svazem průmyslu a dopravy ČR roadshow k tématice „Chytrá energetika a služby“.

Dopolední blok byl věnován aktuální energetické legislativě a úsporám, energetice pro program rozvoje Středočeského kraje, energetické odolnosti a dopadům krizové situace při narušení dodávek elektrické energie velkého rozsahu a otázkám, co vlastně pojem „Chytrá energie a služby“ zahrnuje.

V odpoledním bloku pak byla představena územní energetická koncepce pro Středočeský kraj a příklady dobré praxe, jako je projekt SmartREx, sdílená elektromobilita, či zkušenosti z Kněžic, jakožto energeticky soběstačné obce.

+420 246 083 190  |  info@s-ic.cz