šipka
Více informací
SIC Banner

Konference o budoucnosti vody

Konference o budoucnosti vody
Zásobování pitnou vodou v kontextu (nejen) klimatických změn

Na konferenci vystoupí specialisté z Výzkumného ústavu vodohospodářského TGM, Ústavu pro hydrodynamiku AV ČR, Centra pro vodu, půdu a krajinu ČZU, Fakulty stavební ČVUT, společnosti VODOS, Vodní zdroje a další. Čestným hostem konference, jehož vystoupení ji také zahájí, bude doc. Ing. Lukáš Ferkl, Ph.D., ředitel Univerzitního centra energeticky efektivních budov ČVUT.

 

PROGRAM KONFERENCE PŘIHLÁSIT SE NA KONFERENCI

 

Datum

20. 5. 2019

Čas

09:30-13:30

Místo konání

Středočeská centrála cestovního ruchu

Husova 156/21, 110 00 Praha 1

+420 246 083 190  |  info@s-ic.cz