„Kick off“ platformy Social Life Science – Inovace ve službách domácí péče

„Kick off“ platformy Social Life Science – Inovace ve službách domácí péče

První seminář věnovaný problematice inovací ve službách domácí péče. Inovační platforma Středočeského inovačního centra Social Life Sciences si klade za cíl posilnit vzájemnou spolupráci institucí, subjektů i jednotlivců působících v oblasti integrované péče. Do této inovační platformy bude zapojena celá řada odborníků – od univerzit a výzkumných center až po obce a zájmová sdružení. Právě díky zapojení špičkových profesionálů bude platforma Social Life Sciences schopna prosazovat své vize, potřeby a zároveň zajišťovat dostatečnou informovanost o nejnovějších tématech v oboru integrované péče.

Cílem našeho setkání je zapojit účastníky do nového inovačního ekosystému a ovlivnit jeho směrování v oblasti integrované zdravotní a sociální péče. Zároveň chceme přinášet inovační řešení v technologické, procesní, organizační a legislativní rovině.

Můžete se těšit na skvělé řečníky:

  • Zdeňek Kalvach CSc., který představí trendy v poskytování podpory a péče seniorům s využitím a bez využití nových technologií
  • Zástupce výzkumných organizací, jako jsou UCEEB ČVUT, FBMI ČVUT či NÚDZ, kteří představí technologické možnosti, novinky a design v zavádění inovací, které pomáhají jejich příjemcům a odborníkům, kteří s nimi pracují
  • Inovativní zástupce měst a Středočeského kraje, kteří představí současnou situaci v oblasti integrované péče a současná data, roli města a kraje a možnosti jejich fungování v inovačním přístupu
  • Příklady dobré praxe ze zavádění inovací, které představí např.: Jiří Potůček, CSc. ze společnosti Mediware s jeho projektem centra důstojného stáří či zástupci UCEEB s projektem Smart home care a zavádění moderních asistenčních technologií
  • Příklady zahraničních komunitních aktivit, jejich využití v integrované péči a možnost jejich uplatnění v českém prostředí
  • Interaktivní diskusní aktivity ve skupinách a u kulatých stolů, kde budeme vést vzájemnou diskusi o dané problematice, překážkách a výzvách z Vašeho pohledu a vytvoříme nosná témata, která bude platforma řešit

 

REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ

 

Neváhejte pozvat své kolegy a známé a přispějte svou účastí na tvorbě inovační platformy!

Datum

19. 6. 2018

Čas

13:00

Místo konání

Středočeské inovační centrum

Pražská 636, 252 41 Dolní Břežany

+420 246 083 190  |  info@s-ic.cz