Středočeské inovační centrum stojí u zrodu Národního centra Průmyslu 4.0

Středočeské inovační centrum stojí u zrodu Národního centra Průmyslu 4.0

Podpisem memoranda se Středočeské inovační centrum stalo jedním ze zakládajících členů Národního centra Průmyslu 4.0 (NCP 4.0). Cílem Centra je šířit osvětu o Průmyslu 4.0 a rozvíjet úzkou spolupráci akademické a průmyslové sféry. V rámci zahájení jeho činnosti byl na CIIRC ČVUT představen Testbed pro Průmysl 4.0 jakožto nové výzkumné a experimentální pracoviště pro testování inovativních řešení a procesů pro tzv. chytré továrny.

Hlavními zakládajícími členy a iniciátory vzniku NCP 4.0 jsou ČVUT, VUT Brno, Siemens, Škoda Auto, Svaz průmyslu a dopravy ČR, Hospodářská komora ČR, Středočeské inovační centrum a Jihomoravské inovační centrum.

Zahajovací slavnostní odpoledne, 4.9.2017. Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky, CIIRC.

„Založení Národního centra Průmyslu 4.0 je dalším významným krokem k naplňování poslání Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky ČVUT – sdružovat výzkumný potenciál vysokých škol a průmyslu k naplňování potřeb českého hospodářství,“ uvedl rektor ČVUT prof. Petr Konvalinka.

Cílem založení Centra, jehož rozšíření se plánuje i na brněnské VUT, je přispívat k zavádění principů Průmyslu 4.0 v České republice, obzvláště do malých a středních podniků. NCP 4.0 volně sdružuje akademické a výzkumné instituce s průmyslovými firmami a profesními organizacemi. Zaměří se na sdílení informací o technologických řešeních a dopadu technologického pokroku na společnost, bude organizovat semináře, konference a workshopy popularizačního i vědecky zaměřeného charakteru. NCP4.0 bude též poskytovat stanoviska k zásadním technologickým, výzkumným a organizačním záležitostem týkajícím se oblasti Průmyslu 4.0 v ČR.

chevron-right chevron-left

„Zapojení do aktivit Národního centra představuje pro Středočeské inovační centrum jedinečnou příležitost být přímo u zdroje informací o zavádění Průmyslu 4.0 v České republice. Díky tomu je budeme moci přímo předávat malým a středním podnikům ve Středočeském kraji a napomáhat jim tím udržet krok se změnami v průmyslu, dopravě, energetice a v ostatních oblastech výroby a služeb,“ uvedla ředitelka SIC Rut Bízková.

NCP 4.0 je přirozeně navázáno na projekty realizované v Testbedu pro Průmysl 4.0, který vzniká také na půdě CIIRC ČVUT. Testbed představuje naprosto unikátní koncept zkušební výrobní linky, která díky variabilitě strojů, robotů a softwarových nástrojů včetně kombinace rozšířené i virtuální reality umožní testovat postupy Průmyslu 4.0 před jejich zavedením do reálné průmyslové výroby. Testbed bude postupně vybavován moderními technologiemi, které se blíží hranici současných technologických možností, a po plném dokončení se tak stane prvním svého druhu v Evropě.

+420 246 083 190  |  info@s-ic.cz