Informace pro obce, které mají zájem o energetické úspory

  • 26. dubna 2017 se na rektorátě ČVUT uskuteční česko-německá konference na téma energetických úspor v obcích
  • Pořádá německé sdružení DTSW za podpory německého ministerstva životního prostředí a ČVUT UCEEB
  • Hosty budou mj. zástupci český a německých ministerstev, představitelé německých obcí (Hanover, Frankfurt)
  • Diskuse bude hlavně o zkušenostech s výstavbou a provozem budov ve vysokém energetickém standardu, na řadu přijdou otázky jak takové budovy financovat, jak je správně navrhnout a proč se ekonomicky vyplatí
+420 246 083 190  |  info@s-ic.cz