Setkání výzkumných organizací v rámci aktivit SIC RESEARCH, tentokrát k tématu vodohospodářství

Z globálního pohledu prochází svět překotnými změnami, kdy hlavní společenské i technologické megatrendy mění a budou měnit celou společnost, tak jak ji známe, z industriální na informační, z centralizované na decentralizovanou, z materiální na dematerializovanou, od hierarchického uspořádání k síťové spolupráci. Společným jmenovatelem těchto změn je jednoznačně rozvoj digitálních/digitalizačních technologií, které ovlivňují naše životy ve všech myslitelných oblastech. Také Česká republika stojí před mnoha výzvami, které tyto megatrendy přináší. Nová uspořádání Společnosti 4.0 či Průmyslu 4.0 mohou být s ohledem na vývoj v ostatních postkomunistických zemích velmi dynamická a významně ovlivnit nejen národní ekonomiku, ale především samotnou kvalitu života, a to v městských i venkovských oblastech.

Více o akci ZDE

Datum

14. 3. 2018 - 14. 3. 2018

Čas

14:00

Místo konání

SIC

Pražská 636, 252 41

+420 246 083 190  |  info@s-ic.cz